Prof. Dr. Elif DAĞLI

İletişim :

Cemil Topuzlu Caddesi No:16 D:1
Selamiçeşme İstanbul
Tel: 0216 386 96 00
Tel: 0216 386 96 01
    GSM: 530 153 75 67

 1. F.Karakoç, E.Dağlı, M. Başaran, A. Gürses,
  "Ampiyemi taklid eden bir klebsiella pnömoni vakası"
  XXXVI. Milli Pediatri Kongresi 2-5 Kasım,1992, Antalya, Türkiye.
 2. F.Karakoç, E.Dağlı, A.Sarıoğlu,M.Başaran, E.Pehlivanoğlu.
  "Tekrarlayan akciğer enfeksiyonu nedeni olarak vasküler Halka: İki olgu nedeni ile"
  XXXVI. Milli Pediatri Kongresi 2-5 Kasım,1992, Antalya, Türkiye.
 3. F.Karakoç, E.Dağlı, A Pamukçu, S.Bakaç
  "Çocuklarda sigara dumanına maruziyetin IgE ve eozinofili üzerine etkisi"
  Toraks Derneği 1. Yıllık Kongresi, 6-10 Mayıs,1996,Nevşehir, Türkiye
 4. B.Karadağ, E.Gültekin, F.Karakoç, E Dağlı
  "Çocukluk çağı astımında teşhis ve tedavi hala yetersiz mi?"
  Toraks Derneği 1. Yıllık Kongresi, 6-10 Mayıs,1996,Nevşehir, Türkiye.
 5. F.Karakoç, E.Dağlı, A Pamukçu, S.Bakaç
  "Çevresel sigara dumanının çocuklarda akciğer fonksiyon testleri ve bronşial hiperreaktivite üzerine etkisi"
  Toraks Derneği 1. Yıllık Kongresi, 6-10 Mayıs,1996,Nevşehir, Türkiye
 6. F.Karakoç, E.Dağlı, A.Pamukçu, S.Bakaç.
  "Çocuklarda pasif sigaraya maruziyetin serum kotinin düzeyi ile değerlendirilmesi. "
  Toraks Derneği 1. Yıllık Kongresi, 6-10 Mayıs,1996,Nevşehir, Türkiye.
 7. F.Karakoç, S.Bakaç, D.Cebeci, E.Dağlı.
  "Çocukluk çağı astımında uzun dönem flutikazon propionat kullanımının etkinliğinin ve güvenilirliğinin değerlendirilmesi."
  Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği XXIV. Ulusal Kongre, 8-11 Haziran,1997, İstanbul, Türkiye.
 8. B. Karadağ, A. Kut, F.Karakoç, S. Bakaç, E.Dağlı
  "Çocukluk çağı astımında inhale steroidler ve remisyon."
  Toraks Derneği II. Kongresi 6-10 Mayıs, Antalya,1998.
 9. S. Bakaç, M.G. Polat, F. Karakoç, B. Karadağ, A. Kut, H.N. Gürses, E. Dağlı.
  "Çocuklarda fizyoterapinin solunum fonksiyonlarına etkisi"
  Toraks Derneği II. Kongresi 6-10 Mayıs 1998 Antalya
 10. S. Bakaç, M.G. Polat, F. Karakoç, B. Karadağ, A. Kut, E. Dağlı, H.N. Gürses.
  "Kistik fibrozisli çocuklarda fizyoterapi."
  Toraks Derneği II. Kongresi 6-10 Mayıs 1998 Antalya.
 11. A.Kut, B.Karadağ, S.Bakaç, F.Karakoç, E.Dağlı.
  "İnfluenza aşısının astımlı çocuklarda bronşial hiperreaktivite üzerine etkisi."
  Toraks Derneği Ulusal Akciğer Sağlığı Kongresi 9-13 Nisan, Antalya, 2000
 12. B.Karadağ, E.Erdem, C.Özdemir, A.Kut, F.Karakoç, S.Bakaç, E.Dağlı.
  "Çocukluk çağı astımında uzun dönem takip ve izlem"
  Toraks Derneği Ulusal Akciğer Sağlığı Kongresi 9-13 Nisan, Antalya, 2000.
 13. B.Karadağ, A.Kut, F.Karakoç, S.Bakaç, E.Dağlı.
  "Ülkemizde çocukluk çağında astım tedavisinin mevsimsel özelliği"
  Toraks Derneği Ulusal Akciğer Sağlığı Kongresi 9-13 Nisan 2000 Belek, Antalya
 14. Uyan ZS, Karakoç F, Karadağ B, Kıyan G, Dağlı T, Dağlı E.
  "Çocuklarda Ampiyemin konservatif tedavisi"
  Milli Pediatri Kongresi 30 Eylül-15 Ekim , Erzurum, 2001.
 15. Boran P, Karakoç F, Karadağ B, Dağlı E.
  "Kronik Solunum yetersizliği olan çocuklarda noninvaziv ventilasyon uygulamaları"
  Milli Pediatri Kongresi 30 Eylül-15 Ekim , Erzurum,2001.
 16. İmamoğlu S, Karakoç F, Karadağ B, Kut A, Dağlı E.
  "İdyopatik Pulmoner Hemosideroziste steroidlere ek olarak klorokin verilmesinin tedaviye etkisi"
  Milli Pediatri Kongresi 30 Eylül-15 Ekim, Erzurum,2001.
 17. Erdoğan T, Karakoç F, Karadağ B, Kut A, Dağlı E.
  "Kistik Fibroziste Klinik Yaklaşımlar"
  Milli Pediatri Kongresi 30 Eylül-15 Ekim 2001, Erzurum
 18. Akbenlioğlu C, Karakoç F, Karadağ B, Ersu R, Dağlı E.
  "Çocuklarda Yabancı cisim aspirasyonu ve Komplikasyonları"
  Milli Pediatri Kongresi 30 Eylül-15 Ekim , Erzurum,2001.
 19. Hamutçu R, Turan S, Erdoğan T, Karakoç F, Karadağ B, Bereket A, Dağlı E.
  "Kistik Fibrozis dışı bronşiektazilerde kalitatif ultrason yöntemi ile kemik yoğunluğunun değerlendirilmesi"
  Toraks Derneği 5. Yıllık kongresi 24-27 Nisan, Antalya,2002.
 20. Ö.Altun, R.Hamutçu, F. Karakoç, B.Karadğ, Dağlı E.
  "Çocuklarda krup ve reaktif hava yolu ilişkisi"
  Toraks Derneği 5. Yıllık kongresi 24-27 Nisan, Antalya,2002.
 21. Karakoç, E., T. Güran, R. Ersu, B. Karadağ, F. Karakoç, E. Dağlı.
  "Adolesan ve erişkin dönemde kistik fibrozis?,
  39. Türk Pediatri Kongresi 17-22 Haziran, Kapadokya, 2003.
 22. Güran, T., R. Ersu, Z.S. Uyan, B. Karadağ, F. Karakoç, S. Şirvancı, T. Şan, E. Dağlı.
  ?Tekrarlayan solunum şikayeti olan hastalarda primer siliyer diskinezi?,
  39. Türk Pediatri Kongresi 17-22 Haziran, Kapadokya, 2003.
 23. T Güran, Ersu R, Karadağ B, Karakoç F, Arman A, Cebeci D, Dağlı E.
  "İstanbul?daki ilkokuL çocuklarında horlama, uyku ve davranış bozuklukları. "
  39. Türk Pediatri Kongresi 17-22 Haziran, Kapadokya, 2003.
 24. Özdemir N., R. Ersu, F. Karakoç, B. Karadağ, A. Kut, E. Dağlı.
  ?Trakeal kalsifikasyon: Olgu sunumu?,
  47. Milli Pediatri Kongresi, 21-23 Ekim, İstanbul, 2003.
 25. T Güran, R Ersu, B.Karadağ, Z Uyan, F Karakoç, G Y Demirel, N Hekim, D Cebeci, E Dağlı.
  "Kistik Fibrozis dışı bronşiektazili çocuklarda indüklenmiş balgamda inflamatuar parametreler ve klinik bulgular."
  Toraks Derneği 7. Yıllık Kongresi 28 Nisan-1 Mayıs, Antalya, 2004.
 26. T Güran, R Ersu, B.Karadağ, Z Uyan, F Karakoç, G Y Demirel, N Hekim, D Cebeci,E Dağlı.
  "Kistik Fibrozis dışı bronşiektazili çocuk hastalarda inhale steroid tedavisi. "
  Toraks Derneği 7. Yıllık Kongresi 28 Nisan-1 Mayıs, Antalya, 2004.
 27. Z Uyan, R Ersu, B Karadağ, F Karakoç, K Köksalan, E Kıyan, E Dağlı.
  "Kistik Fibroz hastalarında atipik mikobakteri infeksiyonu. "
  Toraks Derneği 7. Yıllık Kongresi 28 Nisan-1 Mayıs, Antalya, 2004.
 28. Uyan, Z.S., E. Çakır, N. Özdemir, B. Karadağ, R. Ersu, S. Keskin, F. Karakoç ve E. Dağlı,
  ?Kistik Fibrozisli Çocukların Nutrisyonel Durumunun Hastalık Derecesiyle İlişkisi?,
  Toraks Derneği 8. Yıllık Kongresi 27-30 Nisan, Antalya, 2005.
 29. Uyan, Z.S., E. Çakır, N. Varol, A. Özen, B. Karadağ, R. Ersu, F. Karakoç ve E. Dağlı,
  ?Çalışan Çocukların Sigara İçme Oranları ve Sigaranın Solunum Problemleri İle İlişkisi?,
  Toraks Derneği 8. Yıllık Kongresi 27-30 Nisan, Antalya, 2005.
 30. Uyan, Z.S., R. Ersu, H. Bilgen, B. Karadağ, F. Karakoç, E. Özek ve E. Dağlı,
  ?Prematüre Doğumun Akciğer Fonksiyonları ve Bronşiyal Hiperreaktivite Üzerine Etkisi?,
  Toraks Derneği 8. Yıllık Kongresi 27-30 Nisan, Antalya, 2005.
 31. Özdemir , N., Z.S. Uyan, R. Ersu, B. Karadağ, İ. Akpınar, F. Karakoç ve E. Dağlı,
  ?Kistik Fibrozisi Olan Çocuklarda Uyku Hipoksisinin Belirlenmesi ve Önceden Tahmin Edilmesi?,
  Toraks Derneği 8. Yıllık Kongresi 27-30 Nisan, Antalya, 2005.
 32. Uyan, Z.S., E. Çakır, N. Varol, A. Özen, B. Karadağ, R. Ersu, F. Karakoç ve E. Dağlı,
  ?Çalışan Çocukların Solunum Problemleri?,
  Toraks Derneği 8. Yıllık Kongresi 27-30 Nisan, Antalya, 2005.
 33. Işık U., R. Ersu, P. Ay, B. Karadağ, A. Arman, D. Save, F. Karakoç ve E. Dağlı,
  ?İlkokul çocuklarında horlama ve başağrısının ilişkisi?,
  Toraks Derneği 8. Yıllık Kongresi 27-30 Nisan, Antalya, 2005.
 34. Çakır E., G. Kıyan, B. Çolak, Z.S. Uyan, B. Karadağ, H. Tuğtepe, R. Ersu, T. Dağlı, F. Karakoç ve E. Dağlı,
  ?Çocuklarda fleksibl bronkoskopi esnasında beklenmedik yabancı cisim aspirasyonları?,
  Toraks Derneği 8. Yıllık Kongresi 27-30 Nisan, Antalya, 2005.
 35. Ersu R., S. Uyan, B. Karadağ, A. Arman, D. Save, F. Karakoç ve E. Dağlı,
  ?Çocuklarda Horlamanın Doğal Seyri: Belirleyici Faktörler Nelerdir??,
  Toraks Derneği 8. Yıllık Kongresi 27-30 Nisan, Antalya, 2005.
 36. Göçmen İ., G. Kıyan, R. Ersu, B. Karadağ, F. Karakoç, T. Dağlı ve E. Dağlı,
  ?Pediatrik trakeostomi: 4 yıllık deneyim?,
  Toraks Derneği 8. Yıllık Kongresi 27-30 Nisan, Antalya, 2005.
 37. Z.Kılıçarslan, F Karakoç, N Sarımurat, F Öztürk, F Alkan, Ö Günerhan, E Dağlı.
  "Istanbul?da çocukluk çağı tüberkülozunun klinik ve laboratuar bulguları. "
  Toraks Derneği 8. Yıllık Kongresi 27-30 Nisan, Antalya, 2005..
 38. A Arman, R Ersu, D Save, B Karadağ, G Karaman, K Karabekiroğlu, F Karakoç, E Dağlı M Berkem.
  "Kronik horlaması olan çocuklarda dikkat eksikliği ve hiperaktivite semptomalrı: Toplum bazlı bir çalışma. "
  Toraks Derneği 8. Yıllık Kongresi 27-30 Nisan, Antalya, 2005.
 39. Öktem S., E. Çakır, ZS Uyan, B. Karadağ, R. Ersu, F. Karakoç ve E. Dağlı.
  ?Fleksibl bronkoskopinin persistan ve tekrarlayan pnömonisi olan çocuklarda tanısal katkısı ve hastaların uzun dönem izlem sonuçları?.
  42. Türk Pediatri Kongresi, 15-20 Mayıs, Antalya, 2006.
 40. Öktem S,Çakır E., ZS Uyan,B. Karadağ,Ersu R., F. Karakoç ve E. Dağlı.
  "Antienflamatuar tedaviye rağmen persistan wheezing?i olan çocuklarda fleksibl bronkoskopi yapılmalı mıdır??
  42. Türk Pediatri Kongresi, 15-20 Mayıs, Antalya, 2006.
 41. Öktem S., R. Ersu, ZS Uyan, E. Çakır, B. Karadağ, F. Karakoç ve E. Dağlı.
  ?Kronik solunum yetmezliği olan çocuklarda ev ventilasyonu?.
  42. Türk Pediatri Kongresi, 15-20 Mayıs, Antalya, 2006.
 42. Uyan Z.S., E. Çakır, S. Öktem, B. Karadağ, R. Ersu, F. Karakoç ve E. Dağlı.
  ?Bronşiyolitis obliteranslı hastalarının uzun dönem takibi, nütrisyonel durumlarının değerlendirilmesi ve tedavide noninvazif mekanik ventilasyonun yeri?.
  Toraks Derneği 9. Yıllık Kongresi, 19-23 Nisan, Antalya, 2006.
 43. BK Göçmen, G Kıyan, F.Karakoç, H Tuğtepe, E Dağlı, TE Dağlı.
  "Çocuklarda Trakeostomi."
  Toraks Derneği 9. Yıllık Kongresi, 19-23 Nisan, Antalya, 2006.
 44. K Cerit, G Kıyan, F Karakoç, H Tuğtepe, E Dağlı, TE Dağlı.
  "Solunum semptomlarına neden olan gastroözefagial reflüde cerrahi tedavi. "
  Toraks Derneği 9. Yıllık Kongresi, 19-23 Nisan, Antalya, 2006.
 45. Öktem S, ZS Uyan, E. Çakır, R. Ersu, B. Karadağ, F. Karakoç ve E. Dağlı.
  ?İdyopatik pulmoner hemosiderozisli vakalarımızın tedavi yanıtlarının değerlendirilmesi?.
  Toraks Derneği 9. Yıllık Kongresi, 19-23 Nisan, Antalya, 2006.
 46. B.Çakır,E.Çakır, S.G.Berrak, Z.S.Uyan, B.D.Beker, F.Karakoç, C.Canpolat, E.Dağlı.
  "İnvaziv respiratuar aspergillozis erken teşhis ve agresif tedaviye cevap veren bir hastalıktır. "
  Toraks Derneği 9. Yıllık Kongresi, 19-23 Nisan, Antalya, 2006.
 47. Aktürk, H., N. Tunç, E. Çakır, Z.S. Uyan, S. Öktem, R. Ersu, B. Karadağ, F. Karakoç ve E. Dağlı.
  ?Kistik fibroz hastalarının gastrointestinal sistem bulguları?.
  Toraks Derneği 10. Yıllık Kongresi, 25-29 Nisan, Antalya, 2007.
 48. Uyan, Z.S., G. Ünlügüzel, G. Haklar, E. Çakır, S. Öktem, R. Ersu, B. Karadağ, F. Karakoç ve E. Dağlı.
  ?Kistik fibrozisli çocuklarda inhale steroid tedavisinin bronş hiperreaktivitesi, oksidatif durum, klinik ve inflamatuar parametreler üzerine etkileri?.
  Toraks Derneği 10. Yıllık Kongresi, 25-29 Nisan, Antalya, 2007.
 49. Çakır, E., N. Varol, Z.S. Uyan, S. Öktem, B. Karadağ, P. Ay, R. Ersu, F. Karakoç ve E. Dağlı.
  ?Çalışan çocuklarda astım ve allerjik hastalıkların sıklığı?.
  Toraks Derneği 10. Yıllık Kongresi, 25-29 Nisan, Antalya, 2007.
 50. Öktem, S., E. Çakır, Z.S. Uyan, B. Karadağ, R. Ersu, F. Karakoç ve E. Dağlı.
  ?Çocukluk çağı endobronşiyal tüberküloz olguları: fleksibl bronkoskopi deneyimi?.
  Toraks Derneği 10. Yıllık Kongresi, 25-29 Nisan, Antalya, 2007.