Prof. Dr. Elif DAĞLI

İletişim :

Cemil Topuzlu Caddesi No:16 D:1
Selamiçeşme İstanbul
Tel: 0216 386 96 00
Tel: 0216 386 96 01
    GSM: 530 153 75 67

 1. Güçer K.Ş, Tezcan İ, Alp M, Dağlı E, Tuncer M, Ceyhan M.
  "Yenidoğanda solunum güçlüğü nedeni olarak konjential şilotoraks."
  Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi Cilt 27 Sayı 1 Ocak-Mart 1984
 2. Dağlı E, Tınaztepe K.
  "Ayın Vakası: Stevens Johnson Sendromu"
  Yeni Tıp dergisi Cilt 1 Sayı 4 Temmuz 1984
 3. Dağlı E, Yiğitbaşı O.
  "Tanınız nedir ?"
  Yeni Tıp Dergisi Cilt:3 Sayı:6 1986
 4. Dağlı E, Tınaztepe K, Tınaztepe B.
  "Çocukluk çağında lökositoklastik vaskülitis"
  Çocuk sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 30:1-15 , 1987
 5. Tınaztepe K, Beşbaş N, Sarıkayalar F, Dağlı E.
  "Çocukluk çağında kütanöz poliarteritis nodosa."
  Çocuk sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 31:265-270,1988
 6. Dağlı E, Ersoy F, Yeniay İ, Sanal Ö, Ünlü M.
  "Çocukluk çağı tüberkülozunda T-lenfosit subpopülasyonları ve serum immunoglobulinleri ."
  Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 32:91-103,1989
 7. Erdoğan Y,Dağlı E, Öncül S, Ünlü M.
  "Bir göğüs hastalıkları hastanesinde personelin sigaraya karşı tutumu."
  Tüberküloz ve Toraks 38:3, 1990
 8. F.Karakoç, E.Dağlı, A.Pamukçu.
  "Çevresel tütün dumanı ve çocukluk astımı"
  BMJ (Türkiye) ,1(5):6-7, 1996
 9. F.Karakoç, A.Kut, S.Bakaç, E.Dağlı.
  "Çevresel sigara dumanının çocuklarda akciğer fonksiyon testleri ve bronşial hipereaktivite üzerine etkisi."
  Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi, 41(3):293-303,1998
 10. F.Karakoç,E.Dağlı,A.Kut, A.Pamukçu.
  "Çocuklarda pasif sigaraya maruziyetin serum kotinin düzeyleri ile değerlendirilmesi. "
  Türkiye Klinikleri Pediatri Dergisi ,7 (2):77-82, 1998
 11. F.Karakoç, B.Karadağ, A.Kut, E.Dağlı.
  "Çevresel sigara dumanının çocuk sağlığı üzerine etkileri. "
  Klinik bilimler& Doktor , 5(6);1-5, (1999)
 12. F.Karakoç, B.Karadağ,A.Kut, S.Bakaç,E.Dağlı
  "Pediatrik Hastalarda non invaziv ventilasyon"
  Çocuk Sağlığı ve hastalıkları Dergisi , 43 (4):386-394, 2000
 13. F.Karakoç, B.Karadağ, A.Kut, S.Bakaç, E.Dağlı
  "Erken çocukluk döneminde kronik solunum sistemi semptomları olarak vasküler halka. "
  Türkiye Klinikleri Pediatri Dergisi , 9 (4):231-236, 2000
 14. F.Karakoç, B.Karadağ, E.Dağlı
  "Erken çocuklukta wheezing fenotipleri ve astım"
  Türk Pediatri Arşivi ,35 (4):202-206, 2000
 15. F.Karakoç, B.Karadağ,T.Erdoğan, A.Kut, E.Dağlı
  "Kistik fibrozisli hastaların klinik özellikleri ve tedavi yaklaşımları. "
  Türk Pediatri Arşivi (yayın için kabul edildi)
 16. F.Karakoç, R.Ersu, B.Karadağ, A.Kut,S.Keskin, E.Dağlı
  "İnhale kortikosteroidlerle tedavi edilen orta ve ağır astımlı çocuklarda mineral yoğunluğunun değerlendirilmesi. "
  Çocuk Sağlığı ve hastalıkları Dergisi ,44 (1):34-40, (2001)
 17. A.Kut, F.Karakoç, B.Karadağ, S.Bakaç, E.Dağlı.
  "Çocukluk çağında fleksibl bronkoskopi uygulaması: 169 olgunun değerlendirilmesi"
  Türkiye Klinikleri Pediatri ,10 (4): 197- 201, (2001)
 18. F.Karakoç, G. Baysoy, B.Karadağ, A.Bereket, E.Dağlı
  "Ektrodaktili ektodermal displazi-clefting sendromuna eşlik eden bir trakeal bronkus olgusu"
  Türk Pediatri Arşivi , 36 (2):75-78, 2001
 19. S.İmamoğlu, F.Karakoç, B.Karadağ, A.Kut, E.Dağlı.
  "İdyopatik pulmoner hemosideroziste steroidlere ek olarak klorokin verilmesinin tedaviye etkisi".
  Türk Pediatri Arşivi , 36 (3):149-154, (2001)
 20. B.Karadağ, F.Karakoç, A.Kut, S.Bakaç, E.Dağlı
  "Astımlı çocukların ebeveynlerinin sigara içme alışkanlıkları üzerine eğitimin etkisi. "
  Bağımlılık , 2:64-67, (2001)
 21. F.Karakoç, R.Hamutçu, B.Karadağ, E.Dağlı
  "Çocuklarda obstruktif uyku-apne sendromu. "
  Türkiye Klinikleri Pediatri ,11 (1):50-59,(2002).
 22. B.Karadağ, F.Karakoç, A.Kut, R.Ersu, E.Dağlı.
  "Çocuklarda Kistik Fibrozis Dışı Bronşiektazi."
  Klinik Pediatri 2(1):11-16;2003.
 23. Akalın, F., C. Ayabakan, Ö. Güran, R. Ersu, F. Karakoç, B. Karadağ, E. Dağlı
  ?Kistik fibrozisli hastalarda QT dispersiyonu?
  Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi, 47, 244-248, 2004
 24. Karakoç, E., R. Ersu, B. Karadağ, T. Erdoğan, F. Karakoç, E. Dağlı.
  ?Adolesan ve erişkin dönemde kistik fibroz?
  Toraks Dergisi, 5, 154-159, 2004
 25. Ersu, R., G. Kıyan, S. Uyan, F. Karakoç, B. Karadağ, T. Dağlı, E. Dağlı
  ?Çocukluk çağı ampiyeminde konservatif tedavinin yeri?
  Türkiye Klinikleri Pediatri, 13, 117-122, 2004
 26. Karadağ, B., İ. Özahi, F. Karakoç, R. Ersu, Ö. Ceran ve E. Dağlı
  ?Jeune sendromu-beş olgunun sunumu?
  Türkiye Klinikleri Pediatri, 13, 84-90, 2004
 27. Ersu, R., N. Özdemir, H. Hamzaoğlu, B. Karadağ, F. Karakoç, E. Dağlı
  ?Erişkin kistik fibroz olgusu?
  Toraks Dergisi, 6 (1), 85-88, 2005